S

可持续发展

mg博彩官网:ustainable Development

当前位置: 首页 >可持续发展 >科研开发 >研发实力 > 正文

研发实力

职工总数   1773人,其中
       大专以上学历的科技人员  601人 , 33%
       中国工程院院士 1人
       国家级专家 11人
       教授级高工 25人
       高级工程师 32人
      工程师 161人